Termografering

Termografering af el-tavler

Forebyg nedbrud, undgå brand!

Ved termografering af elektriske anlæg af alle slags åbnes alle låger og beskyttelseskapper og dækplader aftages.

Der foretages herefter en visuel inspektion og en termografering, der kan afsløre løse forbindelser.

Er der løse forbindelse kan disse udbedres på stedet eller der kan planlægges, hvornår det er mest hensigtsmæssigt i forhold til igangværende drift.

Termografering er en meget vigtig del af ens løbende vedligeholdelse, ved hjælp af termografering, kan man finde fejl som er på vej og udbedre fejlene før det udmønter sig i et produktionsstop.

Hos Flemming Nielsen A/S, samarbejder vi med et uvildigt termografi firma, som for meget få kroner kan efter se og vedligeholde el-installationerne.

 

Termografering af El-tavler kan i mange tilfælde nedsætte forsikringspræmien for jeres virksomhed, ring til Flemming Nielsen A/S, og få et uforpligtende tilbud.